• بیخودی پرسه زدیم
  صبحمان شب بشود
  بیخودی حرص زدیم
  سهممان کم نشود
  ما خدا را با خود
  سر دعوا بردیم و قسم ها خوردیم
  ما به هم بد کردیم
  ما به هم بد گفتیم
  زیر پا له کردیم
  و چقدر حظ بردیم که زرنگی کردیم
  روی هر حادثه ای
  حرفی از پول زدیم
  از شما می پرسم
  ما که را گول زدیم؟

  "دکتر شریعتی"

   


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :