•  امشب همه غم های عالم را خبر کن !

  بنشین و با من گریه سر کن، گریه سر کن !
  ای میهن، ای انبوه اندوهان دیرین !

  ای چون دل من، ای خموش گریه آگین !

  در پرده های اشک پنهان، کرده بالین !

  ای میهن، ای داد !

  از آشیانت بوی خون می آورد باد !

  بربال سرخ کشکرت پیغام شومی است !

  آنجا چه آمد بر سر آن سرو آزاد ؟ 

  ای میهن، ای غم !

  چنگ هزار آوای بارانهای ماتم !

  در سایه افکند کدامین ناربن ریخت 

  خون از گلوی مرغ عاشق ؟ 

  مرغی که می خواند 

  مرغی که می خواست 

  پرواز باشد

  ای میهن، ای پیر 

  بالنده ی افتاده، آزاد زمینگیر !

  خون می چکد اینجا هنوز از زخم دیرین تبرها .

  ای میهن ! در اینجا سینه ی من چون تو زخمی است ...

  در اینجا، دمادم دارکوبی بر درخت پیر می کوبد ، 

  دمادم، دمادم ...

  هوشنگ ابتهاج 

   

   


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :