• دختر ِ شیخ! بهـــار آمده غم جایــز نیست

  به دو ابروی ِ کجت اینهمه خم جایز نیست

  مهـربان باش و در ِ خانــه به رویــم بگشا

  میهمانت شده ام ظلم و ستم جایز نیست

  بوسه می چسبد اگــر قوری و منقل باشد

  چون لب ِ قند تو بی چایی ِ دم جایز نیست

  مادرت کـاش نمی رفت زیارت، دم ِ عید

  گریه و نوحه و رفتن به حرم جایز نیست

  پس بزن ابر ِ سیاهی که حجابت شده است

  بیشتر چهـــره برافروز کـــه کم جایـــز نیست

  بیشتر باز کـن آن چاک ِ گریبــان گرچه

  هرویین بیشتر از چند گرم جایز نیست

  بــه من "استغفرالله" نگـــو دختر ِ خوب

  عربی حرف زدن های ِ عجم جایز نیست

  هرچــه گفتم بپذیــــر و دل ِ من را نشکن

  نه و نه گفتن پشت ِ سر ِ هم جایز نیست

  آمدم خاستگاری، غزلـــم مهــــر ِ تو باد

  جز جواب "بله" با اهل ِ قلم جایز نیست


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :